Return to Content

Retningslinjer ved arrangementer

 1. Alle stands skal være ferdig rigget og klare til å åpne til åpningstid. Boder skal holdes åpne i hele festivalens åpningstider.
 2. Utstiller må selv innhente alle tillatelser fra mattilsynet sørge for å overholde aktuelle krav i regelverket.
 3. Utstiller må sørge for å overholde aktuell lovgivning, herunder brann- og eksplosjonsvernsloven, arbeidsmiljøloven samt lover og forskrifter angående skatt, avgift, toll og brann. Utstiller plikter og selv å inneha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap rundt sin egen drift. Virksomheter må være registrert med organisasjonsnummer.
 4. Utstiller skal ha egen betalingsløsning. Kasseapparat skal det være i henhold til nytt regelverk og vipps nummer må være et bedrifts vipps-nummer. Skatteattest og tolldeklarering av varer som skal selges eller gis ut kan bli etterspurt ved behov. Omsetningsrapport skal leveres uoppfordret til festivalen før avreise på søndag.
 5. Alle tilbydere må bruke miljøvennlig og nedbrytende alternativer til serveringbestikk og tallerken/beger. Festivalen ønsker ikke plast.
 6. Ved tilberedning av varm mat må det være slokkeutstyr tilgjengelig.
 7. Det er kun tillatt å omsette varer eller tjenester som er godkjent for salg i Norge. Det er ikke tillatt å omsette kopivarer eller våpenlignende leketøy.
 8. Leietaker plikter å samarbeide med festivalens sikkerhetspersonell ved rutinemessig kontroll av stands.
 9. Utstiller kan ikke benytte et større område enn avtalt. Det er ikke tillatt med biler i markedet uten etter særlig avtale.
 10. Festivalen har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved uforsvarlig bruk av utstyr m.m. Leietaker må forsikre sine egne ansatte for ulykke, eller annet, som kunne skje under avvikling av arrangementet.
 11. Utstillere må ha med eget utstyr som for eks. bod/bord/og evt. telt. Telt bestilt gjennom festivalen, vil stå ferdig montert. Utstiller er ansvarlig for all skade som oppstår på telt som leies av festivalen.
 12. Ved bestilling av strøm må utstiller sørge for skjøteledning / trommel til utendørsbruk uten jordfeil for tilkobling til strømskap, inntil 25 meter.
 13. Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts sine skader eller lignende. Det er utstiller som må skaffe de nødvendige forsikringer som trengs for utstillers virke på matfestivalen.
 14. Arrangøren besørger vakthold med streifvakt under festivalperioden og om natten, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler.
 15. Utstiller har ansvar for sanitære forhold innenfor og rundt sin markedsplass. Alle boder skal ha egen søppelkasse utenfor egen bod. Søppel på og rundt området skal kastes i søppelcontainere som matfestival har satt ut for dette formål. Plassen skal tilbakeleveres i den stand den ble utleid, fri for søppel, plakater og lignende senest søndag kl. 20.00. Ved manglende rydding kan utleier ilegge straffegebyr.
 16. Utstiller som ikke har betalt for sin standplass eller som på annen måte ikke opptrer i henhold til retningslinjene, kan bortvises. Utstiller som bortvises på grunn av brudd på retningslinjene vil ikke få refundert innbetalt markedsleie. Brudd på retningslinjene vil også få betydning for senere leie av markedsplass under matfestivalene.
 17. Transport til egen salgsbod ved opp- og nedrigg er tillatt. Det er kun tillatt med rask av og pålessing. ALLE biler uten spesiell tillatelse må forlate område seinest innen 30 min før åpning.

Informasjon fra Mattilsynet:

Kortvarig salg av mat – messer og festivaler